HR | Evidence proškolení zaměstnanců


Systém pro evidenci proškolení zaměstnanců je užitečným nástrojem pro správu a monitorování všech typů školení, která jsou prováděna v rámci firmy. Tento systém umožňuje evidovat všechny informace o školeních, jako jsou datum, místo konání, náklady, účastníci a obsah školení.

Výhodou tohoto systému je, že umožňuje sledovat, jakým způsobem jsou zaměstnanci proškolováni a jaký vliv na jejich práci má získané vzdělání. Také umožňuje plánovat a organizovat nová školení a zajišťovat, že všechny povinné školení jsou dokončeny včas.

Tento systém může být propojen s evidencí zaměstnanců a mzdovým systémem, což umožňuje snadnou správu a aktualizaci informací o proškolení pro každého zaměstnance. Dále může poskytovat zprávy a statistiky, které umožňují analýzu a hodnocení efektivity školení a přizpůsobení budoucích školení potřebám firmy a zaměstnanců.