HR | Pohovory a výběrová řízení


Systém pro chytrou správu pohovorů a výběrových řízení může být velmi užitečný pro personální oddělení. Některé funkce, které může tento systém poskytovat, zahrnují:

1. Plánování pohovorů: Systém umožňuje naplánovat pohovory na základě dostupnosti uchazečů a zaměstnanců, kteří se budou pohovoru účastnit.

2. Automatické odesílání pozvánek na pohovory: Systém může automaticky odesílat pozvánky na pohovory uchazečům a posílat připomínky zaměstnancům, kteří se budou pohovoru účastnit.

3. Analýza životopisů: Systém může používat AI k analýze životopisů a poskytnout informace o shodě uchazeče s požadovanými kvalifikacemi a zkušenostmi.

4. Hodnocení uchazečů: Systém může poskytnout nástroje pro hodnocení uchazečů na základě různých kritérií a vybrat ty nejvhodnější uchazeče pro pozici.

5. Automatické odesílání e-mailů s výsledky pohovorů: Systém může automaticky odesílat e-maily s výsledky pohovorů uchazečům a informovat je o dalších krocích v procesu výběru.

6. Sledování pokroku výběrového řízení: Systém umožňuje sledovat pokrok výběrového řízení a informovat o něm ostatní členy týmu.

Celkově lze tedy říci, že systém pro chytrou správu pohovorů a výběrových řízení může usnadnit a zefektivnit celý proces náběru nových zaměstnanců.