Telekomunikace | Přepočet fakturace


Tento modul umožňuje přepočet fakturace od telefonního operátora na jednotlivé uživatele, což usnadňuje správu nákladů na telekomunikaci v rámci firmy.

Další funkcionality tohoto modulu zahrnují evidenci plateb a pohledávek spojených s telekomunikacemi, správu smluv a nastavení ocenění tarifů. Díky tomu může firma snadno kontrolovat náklady na telekomunikaci a v případě potřeby upravit své smlouvy s operátorem.