Administrativa | Inventarizace


Tento modul umožňuje spravovat inventarizační procesy a sledovat pohyb majetku v organizaci. V rámci modulu je možné spravovat veškeré majetkové položky, jako jsou například technické vybavení, nábytek, vozidla, stroje a podobně. Modul nabízí možnost evidovat nejen základní informace o majetku (typ, název, popis, výrobce, sériové číslo apod.), ale také další důležité informace jako jsou stav majetku, umístění, odpovědnost za majetek, časové období, v rámci kterého se inventarizace provádí a další. Další funkcionalitou tohoto modulu je sledování pohybu majetku v organizaci - zaznamenávání přijetí, vydání, přesunu nebo výměny majetku. Modul také umožňuje vyhodnocovat výsledky inventarizace, provádět pravidelné auditování a generovat přehledy o aktuálním stavu majetku v organizaci. Díky integraci s dalšími moduly v rámci IS Di-base je možné provádět automatické aktualizace informací o majetku a tím zjednodušit celý proces inventarizace.