HR | Evidence


Systém evidence odměn, srážek ze mzdy, dovolených, návštěv lékaře, nemocí, karantény, otcovských/mateřských a rodičovských dovolených, pracovních úrazů, vyživovaných osob a exekucí je důležitým nástrojem pro správu a plánování pracovních procesů v organizaci.

V rámci evidence odměn umožňuje systém snadno a rychle evidovat mzdová ohodnocení zaměstnanců, příplatky, odměny a jiné benefity. Zároveň umožňuje vypočítat celkové náklady na mzdy v daném období.

Srážky ze mzdy jsou důležitým prvkem evidence, protože zajišťují správné odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů a další poplatky.

Systém umožňuje také evidovat dovolené zaměstnanců, včetně plánování a schvalování jejich využití. Zároveň umožňuje evidovat návštěvy lékařů, nemoci, karanténu a další dočasné nepřítomnosti zaměstnanců.

V rámci evidence rodičovských dovolených umožňuje systém plánovat a evidovat rodičovské a mateřské dovolené, vypočítávat náhrady mzdy a sledovat dobu trvání dovolených. Dále umožňuje evidovat pracovní úrazy a jejich následky.

V systému je také možné evidovat počet vyživovaných osob a exekuce, což pomáhá s plánováním finančních zdrojů a mzdy. Celkově tedy systém poskytuje přehledné a efektivní řízení pracovních procesů v organizaci.