Produkty | LogGuard


Systém slouží k záznamu událostí a činností, které probíhají v informačním systému. Tyto informace jsou ukládány v chronologickém pořadí a umožňují sledovat a kontrolovat, co se v systému děje.

Logovací systém zahrnuje nástroje pro sběr, ukládání, analýzu a prezentaci logovacích záznamů. Mezi tyto záznamy patří například úspěšné a neúspěšné pokusy o přihlášení, změny v systémových konfiguracích, vytvoření nebo odstranění souborů, zálohování dat, přenosy dat a další.

Kromě záznamu samotných událostí může logovací systém také shromažďovat další užitečné informace, jako jsou například informace o uživatelích, kteří se pokoušejí přistoupit na systém, informace o připojených zařízeních, používaných IP adresách nebo o využívání určitých funkcí systému.

Díky logovacímu systému mohou správci systému snadno zjistit, co se v systému děje a v případě potřeby reagovat na případné problémy. Logovací systém také umožňuje splnění požadavků na bezpečnost a regulace v různých oblastech, jako jsou například bankovnictví, zdravotnictví nebo průmysl.

Naše společnost nabízí kompletní logovací systém, který umožňuje záznam událostí a činností v reálném čase, analýzu dat a generování reportů. Systém je snadno ovladatelný a umožňuje vysokou úroveň bezpečnosti vašich dat.