Produkty | Connectio


Connectio - vzájemná síť Di-base serverů, které jsou schopny vyměňovat důležitá a klienty žádaná data mezi partnerskými společnostmi. Tato síť umožňuje našim klientům spolupracovat s dalšími společnostmi, které také využívají náš informační systém, a sdílet mezi sebou důležité informace a dokumenty, a to v souladu se všemi bezpečnostními a legislativními standardy, včetně GDPR. Díky Connectio mohou naši klienti efektivněji spolupracovat se svými partnery a získat tak konkurenční výhodu na trhu.