Obchod | Zakázky


Evidence zakázek je důležitou součástí obchodního procesu a umožňuje sledovat průběh objednávek od získání zakázky až po její vyřízení. V našem systému prodeje/obchod nabízíme funkcionality pro evidenci zakázek, které zahrnují:

Vytváření a editaci nových zakázek včetně údajů o zákaznících, produktech a službách, požadovaných termínech a dalších relevantních informacích

Přehledy o stavu jednotlivých zakázek a možnost sledovat průběh a plnění termínů

Možnost evidovat historii jednotlivých zakázek, včetně údajů o předchozích komunikacích s zákazníkem a předchozích objednávkách

Generování faktur spojených s jednotlivými zakázkami a možnost sledovat platební podmínky a stav platby

Sledování prodejů a zisků z jednotlivých zakázek, včetně možnosti vytvářet statistiky a vyhodnocovat úspěšnost prodeje produktů a služeb

Naše řešení umožňuje centralizovanou správu a evidenci zakázek, což usnadňuje procesy prodeje a usnadňuje komunikaci mezi odděleními společnosti.