Produkty | E-Employee


Naše firma se zaměřuje na vývoj a implementaci řešení pro nahrazení lidských činností pomocí moderních technologií. Naším cílem je zvýšit efektivitu práce, snížit náklady a zlepšit celkovou kvalitu služeb. Naši klienti se tak mohou zaměřit na svůj hlavní byznys a nevěnovat se rutinním, opakujícím se úkolům, které mohou být plněny naším systémem.

Jeden z našich produktů je systém nahrazující lidskou recepční. Tento systém umožňuje interakci s návštěvníky prostřednictvím dotykových obrazovek, které jsou instalovány na recepci. Návštěvník si může snadno a rychle zaregistrovat svou návštěvu, zadat důvod návštěvy a zvolit osobu, s níž chce mluvit. Systém také umožňuje návštěvníkům vyplňovat různé formuláře a dotazníky a zasílat je přímo do systému.

Díky této inovativní technologii mohou naši klienti ušetřit na nákladech na zaměstnance a současně zlepšit zážitek návštěvníků. Navíc náš systém umožňuje přesné a efektivní řízení návštěv a interakcí, což pomáhá zvýšit celkovou produktivitu.

Naši klienti si tak mohou být jisti, že jejich zákazníci a návštěvníci jsou obsluhováni moderním, efektivním a přátelským způsobem. Díky tomu mohou naši klienti posílit svou konkurenceschopnost na trhu a získat si věrnost svých zákazníků.