Ostraha | Automatizace kanceláře


Systém automatizace kanceláře umožňuje ovládání různých zařízení v kanceláři pomocí centrálního ovládání. Mezi tato zařízení patří například zámky, světla, topení a detektory. Systém umožňuje vytvářet akce a závislosti mezi nimi, což znamená, že se jedna akce spustí až po dokončení jiné akce.

Jako příklad bylo zmíněno odemčení zasedací místnosti v určitý čas podle plánovacího kalendáře. To znamená, že systém může být naprogramován tak, aby se zámek zasedací místnosti automaticky odemkl v době, kdy má být schůzka. To lze provést například pomocí časového plánovače, který spustí akci odemčení zámku v daný čas. Podobně lze naprogramovat i další akce, například zapnutí světel nebo topení v určitou dobu.

Systém automatizace kanceláře může také pracovat s různými senzory a detektory, které informují o různých podmínkách v kanceláři, například o teplotě, vlhkosti nebo přítomnosti lidí. Na základě těchto informací může systém automaticky spustit další akce, jako například regulaci topení nebo upozornění na nepovolený vstup do kanceláře.

Celkově lze říci, že systém automatizace kanceláře zvyšuje efektivitu práce a pohodlí zaměstnanců tím, že umožňuje automatické ovládání různých zařízení v kanceláři a vytváření různých scénářů pro jejich spouštění.