Administrativa | Docházka


Systém na evidenci docházky slouží k zaznamenávání příchodů a odchodů zaměstnanců na a z pracoviště. Využívá se například ke sledování dodržování pracovní doby, případně k výpočtu mezd. V rámci systému na evidenci docházky lze sledovat příchody a odchody zaměstnanců různými způsoby - buď ručně, nebo například pomocí ověření PINem, bezkontaktních karet, biometrických čteček otisků prstů nebo ověření mobilní aplikací. Výhodou takového systému je přesná a objektivní evidence docházky, která minimalizuje možnosti lidských chyb a zabraňuje zneužití docházky. Dále také umožňuje efektivnější správu pracovní doby a výpočet mzdy, což může vést ke snížení administrativní zátěže pro zaměstnance a snížení nákladů pro firmu.Systém na evidenci docházky lze dále rozšířit o funkce jako například monitorování pracovní doby v reálném čase, přehledy o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, nebo třeba propojení s kalendářem, který umožňuje přehled o plánovaných dovolených a pracovních absencích, plánování směn (i automatické), vyhodnocování, odměny, zálohy, penalizace, mzdové tarify a možnost propojení na externí účetní systémy