Produkty | AiDi


Integrace umělé inteligence do různých součástí systému nám umožní využívat pokročilé algoritmy strojového učení a hlubokého učení pro zpracování dat a analýzu informací. Tím se nám otevírají nové možnosti pro zlepšení přesnosti a rychlosti zpracování dat, což má pozitivní dopad na efektivitu celého systému. Konkrétně bychom mohli využít umělou inteligenci například při automatické detekci anomálií v datovém provozu, při doporučování produktů v Di-Marketplace nebo při detekci potenciálně nebezpečných situací v Di-NetShield.