Administrativa | Provozní sklad


Modul provozního skladu umožňuje efektivní správu a sledování skladových zásob, objednávek, příjmů a výdejů zboží a surovin. Mezi hlavní funkce tohoto modulu patří:

1. Příjem zboží a surovin - umožňuje evidovat příjem zboží a surovin do skladu s možností přiřadit jim specifické vlastnosti, jako jsou datum přijetí, pořizovací cena, dodavatel a další.

2. Výdej zboží a surovin - umožňuje evidovat výdej zboží a surovin ze skladu s možností přiřadit jim specifické vlastnosti, jako jsou datum výdeje, odbytiště, počet kusů, cena atd.

3. Sledování zásob - modul provozního skladu umožňuje snadno sledovat aktuální stav zásob na skladě a umožňuje nastavit automatické oznámení o nízké zásobě.

4. Přehledy a statistiky - umožňuje vygenerovat přehledy a statistiky týkající se stavu skladových zásob, výdejů a příjmů zboží a surovin.

5. Integrace s ostatními systémy - modul provozního skladu může být snadno integrován s dalšími systémy, jako je například fakturační systém, což umožní automatické aktualizace skladových zásob na základě fakturačních údajů.

6. Přidání popisu, fotografií, kódů atd. - modul provozního skladu umožňuje přidání různých informací k jednotlivým položkám na skladě, jako jsou popisy, fotografie, kódy a další.

7. Generování veškerých předávacích protokolů a souvisejících dokumentů