Ostraha | Ohlašování poruch


Systém ohlašování poruch je součástí systému správy budov a jeho účelem je umožnit rychlou identifikaci a řešení poruchových událostí v budovách. Systém umožňuje definovat poruchové události a odpovědné/informované osoby, které jsou následně automaticky upozorněny na vznik a průběh poruchové události pomocí SMS nebo aplikace.

V případě neaktivity hlavní odpovědné osoby nebo její nemožnosti aktuálně řešit poruchovou situaci, systém umožňuje definovat zástupné osoby, které převezmou odpovědnost za řešení situace. To zajišťuje, že poruchové události jsou řešeny v co nejkratším možném čase a minimalizuje se tak vliv na provoz budovy a její uživatele/zaměstnance.