Obchod | Servis


Systém prodeje a obchodu zahrnuje i funkcionality pro správu servisu a reklamací. V rámci evidence zakázek lze vytvářet i zakázky na opravy či údržbu výrobků a služeb. Pro tyto zakázky lze vytvořit plánované termíny, přidělit je konkrétním pracovníkům a sledovat stav jejich vyřízení.

Systém umožňuje evidovat veškerou komunikaci týkající se servisu a reklamací a ukládat záznamy o průběhu řešení problémů. K dispozici jsou také statistiky a reporty, které umožňují sledovat efektivitu práce servisních týmů a vyhodnocovat výsledky práce.

Díky integraci s dalšími moduly, například se skladovým hospodářstvím, je možné sledovat dostupnost náhradních dílů a komponent pro opravy a údržbu. Tento systém tak přispívá k větší efektivitě a kvalitě servisu a zákaznickému spokojenosti.