Administrativa | Elektronické evidenční podpisové knihy


Elektronická evidenční podpisová kniha (EPK) je softwarové řešení, které umožňuje firmám nahradit tradiční papírové podpisy digitálními. EPK umožňuje zaznamenat, kdo a kdy daný dokument podepsal, a také ověřit, zda podpis odpovídá skutečné osobě. Výhodou EPK je, že snižuje riziko padělání podpisů a usnadňuje proces podpisování dokumentů. Firma může EPK implementovat v rámci svého interního systému a umožnit tak zaměstnancům podepisovat dokumenty elektronicky.