HR | Databáze životopisů


Personální systémy jsou velmi důležité pro správu lidských zdrojů v jakékoliv organizaci. Jedním z modulů personálního systému může být i databáze životopisů. Tento modul umožňuje efektivní správu životopisů a jiných informací o zaměstnancích, uchazečích o práci a dalších zájemcích.

Databáze životopisů umožňuje snadné vyhledávání a filtrování kandidátů podle různých kritérií, jako jsou kvalifikace, dovednosti, zkušenosti a další. Dále umožňuje evidovat stav přijímacího procesu, tedy např. zda byl kandidát pozván na pohovor, jaký byl jeho výsledek, apod.

Další funkce mohou zahrnovat plánování pohovorů, komunikaci s uchazeči prostřednictvím emailu nebo SMS, evidence pracovních smluv a dalších dokumentů, správu vzdělávacích akcí a školení zaměstnanců a mnoho dalšího. Tento modul je tedy velmi užitečný pro každou organizaci, která se zabývá náborovým procesem a správou lidských zdrojů.