Administrativa | Revizní kontroly


Modul revizních kontrol v rámci naší administrativy poskytuje ucelené řešení pro správu a řízení revizních kontrol. Systém umožňuje plánovat a sledovat pravidelné revize, například revize bezpečnostních prvků, elektroinstalací nebo požární ochrany. Modul umožňuje zadávat informace o plánovaných revizích, stanovit odpovědné osoby a termíny, a následně monitorovat průběh a výsledky jednotlivých kontrol. V případě neshody s požadavky nebo zjištění nebezpečí je možné vytvořit korektivní opatření a sledovat jeho realizaci. Důležitou součástí modulu revizních kontrol je také archivace výsledků jednotlivých revizí a vytváření přehledných reportů, které umožňují přehledné a rychlé vyhodnocení stavu revizních kontrol v daném období.