HR | Pracovní smlouvy


Systém evidence pracovních smluv umožňuje správu všech smluv mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smlouvy jsou evidovány v systému a umožňují rychlý přístup k informacím o dané smlouvě, jako je například datum vzniku, délka platnosti, pozice zaměstnance, pracovní doba, mzda, dovolená a další podrobnosti.

Díky této evidenci je možné snadno a rychle vygenerovat smlouvy, ukončení smluv, dodatky k smlouvám, pracovní průkazky a další dokumenty dle předem definovaných vzorů. Systém umožňuje ukládání všech těchto dokumentů do elektronické podoby, což usnadňuje jejich rychlé vyhledávání a správu.

Dále systém umožňuje výpočet mezd a dalších nákladů na zaměstnance s ohledem na dovolené, nemoci, exekuce a další faktory ovlivňující mzdu. Systém umí automaticky vypočítat mzdu pro dané období a poskytuje informace o nákladech na zaměstnance v reálném čase.

Celkově lze říci, že tento systém je velmi užitečný pro všechny firmy, které zaměstnávají větší počet lidí a potřebují udržovat přehled o svých pracovnících a jejich pracovních smlouvách.