Produkty | TimeStamps


Tento modul zajišťuje kompletní logování událostí a činností v systému, včetně doplnění všech záznamů časovým razítkem. Díky tomu lze v případě potřeby zjistit, kdo a kdy vykonal určitou akci v systému a zjistit, zda byly uložené údaje nebo provedené změny nějakým způsobem zmanipulovány.

Modul zajišťuje kompletní záznam událostí, jako jsou například přihlášení uživatelů, změny nastavení v systému, vytvoření a editace záznamů a další. Všechny tyto události jsou zaznamenávány v logovacím systému s přesným časovým razítkem a přiděleným uživatelským jménem, takže lze jednoduše zjistit, kdo a kdy provedl danou akci.

Tento modul je klíčový pro zajištění bezpečnosti a integritě dat v systému a umožňuje vytvoření přesného auditovatelného záznamu o veškerých činnostech a událostech v systému.