Další - stare | Privacy

Aplikace Di-base ve vztahu k údajům o uživatelích ctí následující zásadu:

Aplikace neshromažďuje žádné osobní údaje uživatelů, statistiku využívání případně jiná analytická data.

Pro účely identifikace konkrétního uživatele našich služeb jsou aplikaci známy přihlašovací údaje a id serveru pro administraci a do služby. Pro účely administrace je využíváno mobilního datového připojení, případně bezdrátového připojení WLAN.Di-gital CE s.ro. 2021