NOVINKY
novinka
HLEDÁME PROGRAMÁTORY
Chceš od života víc? P...
click here
novinka
HLEDÁME PERSONALISTY
Chceš od života víc? P...
click here
Další novinky

NEPŘEHLÉDNĚTE
Lodě
MÁTE ZÁJEM O PREZENTACI?
Ukážeme Vám vše, co Di...
click here

Využití | Řízení krizových situací

Di-base® výborně poslouží i při řízení nejrůznějších krizových situací, jakými jsou například NÁSTRAŽNÝ VÝBUŠNÝ SYSTÉM, ÚNIK CHEMIKÁLIÍ, POŽÁR, POVODEŇ, nebo RADIOAKTIVITA.

Do systému zapracujeme kompletní plány budovy včetně veškeré pracovní dokumentace a každému zaměstnanci přidělíme předem nadefinované úkoly a postupy, které bude muset v případě vypuknutí vybrané krizové situace dodržovat.

Di-base® systém dokáže v případě vypuknutí krizové situace plně řídit každou osobu, která se na krizové situaci jakýmkoliv způsobem podílí. V systému je předem nadefinovaný každý zaměstnanec, kterému systém vysílá přesné pokyny a určuje co má nebo nemá v dané situaci dělat. Systém navíc všechny zadané pokyny zpětně kontroluje, sám se informuje o tom, zda-li je úkol splněn, hlásí, kdy osoba neodpovídá nebo nepotvrdí splnění zadaného úkolu.

Di-base® systém je pomocí GSM a SMS brány plně ovladatelný operátorem, který má k dispozici veškeré dění v reálném čase jako na dlani a je proto schopný řešit průběh jakékoliv krizové situace maximálně efektivně.

Di-base® systém předchází vzniku masové paniky, protože kompletně řídí celý průběh krizové situace a je schopný ihned vyhodnocovat možná rizika. Di-base® systém řeší vše s maximální přesností a bez zbytečné ztráty času. Dá se to konfigurovat i na ty nejmenší detaily a maličkosti.

Di-base® systém dopředu počítá s neplánovaným výpadkem operátora a proto jenavržen tak, aby ho výpadek operátora nevyřadil z provozu. V systému je proto zabudováno celkem 6 slotů + 2 náhradní na SIM karty a od každého operátora jsou tak k dispozici dvě SIM karty, které se v případě výpadky přehodí a systém bez jakýchkoliv problémů funguje dále.

Proč využít službu Di-base® ŘÍZENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ?

- dokonalý přehled a řízení jakékoliv krizové situace
- možnost řešit jakoukoliv krizovou situaci maximálně efektivně
- systém efektivně řeší zpětné dotazy pracovníků
- systém zcela eliminuje přehlcení komunikačních kanálů
- systém řeší a předchází jakémukoliv blokování linky
- maximální zabezpečení Di-base® serveru
- systém je navržen tak, aby ho nevyřadil z provozu výpadek operátora
- systém dokážeme zapracovat a přizpůsobit přímo na míru, umíme řešit i ty nejmenší maličkosti

O Di-base® serveru:

SERVER
Di-base® server je možné umístit přímo na naši páteřní sít, nebo ke klientovi. Di-base® server je možné nainstalovat rovnou do dispečerského pracoviště nezávisle na propojení v počítačové síti. V praxi to znamená, že když náhodou vypadne v celé budově počítačová síť, je funkčnost systému neohrožená, protože kabeláž bude natažena přímo k hlavnímu serveru, kde je GSM brána i se sloty na SIM karty.

BEZPEČNOST
Od samého počátku od vzniku Di-base® byl kladen vysoký důraz na to ,aby data nebyla nijak zneužitelná. Di-base® je navržena tak, aby nejen odolal nějakému typu proniknutí na server, ale naopak, aby předpokládal jako možnou eventualitu a aby data nebylo možno zneužít - jsou data jsou na serveru šifrovány v reálném čase. Stejně jako uložené data, tak je zabezpečená i komunikace mezi klientem na server. Při připojení si klient vytváří šifrovaný tunel přímo na serveru a tím je veškerá komunikace neodposlouchatelná.

ZÁLOHOVÁNÍ
Di-base® server je pravidelně každý den zálohován na jiné umístění, než je stávající server a díky tomu jsme schopni zajistit v případě jakéhokoliv výpadku zprovoznění s maximálně den starými daty. Velikost záloh není nijak omezená.